Haai Kids steunt Stichting Ambulance Wens!

Haai Kids x Stichting Ambulance Wens! Wij helpen mee, jij ook? Tijdens ons zomerkamp is Stichting Ambulance Wens iedere dag langsgekomen met de allerliefste mascotte beer. De kinderen hebben samen met de beer een dansje gedaan, in de ambulance gekeken en heel veel geleerd over deze mooie stichting. Wij dragen hen een warm hart toe. Binnenkort mogen wij een mooie cheque overhandigen aan Stichting Ambulance Wens, daar zijn wij heel blij mee!


Nog één keer thuis een bakje koffie drinken, de zee zien, of naar de diplomering van je kind. Stichting Ambulance Wens vervult de laatste wens voor immobiele(terminale) patiënten die niet lang meer te leven hebben. Het gaat soms om hele kleine dingen die voor een terminaal zieke patiënt heel belangrijk, maar eigenlijk niet meer mogelijk zijn. Omdat hij of zij niet meer mobiel is en niet op een gewone manier vervoerd kan worden.


Stichting Ambulance Wens vervuld wensen met speciaal voor dit doel ontworpen ambulances voorzien van onder andere een extra comfortabele brancard en ramen rondom. Ook gaat bij elke wens kundig medisch geschoold personeel mee. Per dag vervult de Stichting 5 à 7 wensen en inmiddels zijn er meer dan 19.802 wensen vervuld.


Alle wensen worden gratis vervuld. De kosten voor iedereen in de ambulance worden door de Stichting gedragen. In de ambulance kunnen in totaal 5 personen namelijk de patiënt, 2 familieleden/vrienden van de patiënt en 2 vrijwilligers van de Stichting (chauffeur en verpleegkundige). Sommige mensen denken dat Stichting Ambulance Wens alleen het vervoer regelt, maar dat is niet zo. De Stichting regelt al jaren de gehele wens van toegangskaarten tot bijvoorbeeld het eten aan toe.


De wensen kunnen worden aangevraagd via de website www.ambulancewens.nl/wensenformulier , ook kunnen mensen telefonisch contact opnemen met de wensplanners als ze vragen hebben of extra informatie willen.